>Verden er ny

>Verden omkring meg er forandret. Verdensveven bør forandres også, tenkte jeg. Og så gjorde jeg det. Det er enklere å forandre verdensveven enn verden.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.