>Valgets kvaler

>Det skal ikke väre enkelt. Det er helt sikkert.
Men hva skal man gjöre når man ikke får bestemt seg?
Sörge for minst tre alternativer. Det er opplest og vedtatt.

  1. Fortsette på det man har satt seg fore.
  2. Bytte til noe mer matnyttig.
  3. Gjöre noe helt annet, som for eksempel redde verden.
  4. Sove.

Hittil har jeg gått for alternativ fire, det har ikke fungert så veldig bra.
Ergo gjennstår tre alternativer. Å redde verden er kanskje lettest å få til ved å gjöre noe jeg kan, altså via alternativ en eller to. Begge alternativene er interessante og lärerike, dersom det skulle väre viktig. Og det er det, tror jeg. Ved å velge alternativ en åpner det for muligheter innen for én del av verden, alternativ to; en annen.
Så hva skal man gjöre? Lese begge emnene parallellt frem til en tidsfrist, velge ut fra utilitaristiske prinsipper, foreta en loddtrekning, spörre magic 8 ball, tenke, tenke, tenke.
Til syvende og sist må jeg ta et valg, og jo för, jo bedre.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.