>Nei og nei

>Tenk at det skulle gå så lang tid. Det skulle man ikke tro, med tanke på hvor trivelig dette er. Men datatilgangen er ikke akkurat optimal. Uregelmessig er vel heller ordet.
Strukturalisme og Roland Barthes, derimot. Meget interessant. Meget meget.
Hvor ble det av den slags tanker egentlig?

“Festen er direkte knyttet til språket, og dermed både artikulerer og forklarer den såvel skjønnheten som kunnskapen og, ikke minst, eksistensen av en etisk dimensjon.”

Ja, det er som om jeg skulle sagt det selv, hadde jeg kommet på formuleringen.

“Den eneste måten å verge seg mot Dumheten på er gjennom bevegelsen, ved å bryte opp fra den etablerte kunnskap. Slik blir vitenskapens fremste oppgave å ødelegge den herskende vitenskap.”

Akk, ja. Så sant så sant.

“Dumheten kleber seg til alt, også kunnskapen, kulturen og vitenskapen, for når autoriteten blir autoritær, avler den dumhet.”

Nok et gullkorn. Og apropos korn, det har jeg jo ikke nevnt, engang – the grain of the voice -.
Hva er det uforklarlige ved en stemme som gjør den egenartet? Hvordan forklare det uforklarlige? Det er noe jeg vil komme tilbake til. Alt jeg vet er at jeg kan få bruk for dette, men jeg vet ikke helt hvordan ennå…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.