>Bob Dylan

>Hva gjør en god sanger til en god sanger?
Mange sangere bruker gjerne Bob Dylan som sitt hovedargument for at formidling er det viktigste elementet når det gjelder rytmisk sang. Men er Dylan virkelig så dårlig til å synge som de skal ha det til? Jeg har en snikende mistanke om at de som bruker Bob Dylan som argument ikke har hørt noe særlig på Bob Dylan, men bare på andre sangere som mener at Bob Dylan ikke er noe særlig flink til å synge.
For hvis man hører litt på Bob Dylan, det trenger ikke være spesielt mye, bare litt, så merker man jo fort at mannen kan synge.
Han kan det, når han vil. De fleste forbinder ham med nasal klang og en litt glidende tilnærming til tonene. Men det man glemmer når man fremstiller Dylan som en dårlig sanger er at stygghet kan være en effekt.
Hvordan man synger kan være en like viktig samfunnsprotest som hva man synger om.
Bob Dylan er en glimrende tekstformidler, men det er ikke fordi han ikke kan synge.
Snarere tvert i mot.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.